Pedrollo Drytek-Mono

  66.065Ft

  Átvétel

  Garancia

  • Garancia érvényessége: 2év
  • Garanciális javítás helye: Telephelyünkön
  • Alkatrészellátás: garanciális idő letelte után is
  • Szerviz, javítás: garanciális idő letelte után is

  Megrendelés

  + -

  Pedrollo DRYTEC 1 MONO Elektromos vezérlőpanel 1 db. motorhoz cos-fi ellenőrzéssel

   

  Egyfázisú szivattyúkhoz 0,37-2,2 KW közötti teljesítményhez.
  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  Ez a kézikönyv mindig kisérje el a készüléket melyhez készült és őrizze védett, de a rendszer használatára és karbantartására kijelölt szakemberek számára jól hozzáférhető helyen.

  Javasoljuk, hogy a használatba vétel előtt az installációt végző szakember és a felhasználó figyelmesen olvassa el a kézikönyvben lévő előírásokat és információkat az esetleges károk és a helytelen használat elkerülése érdekében (utóbbi garanciavesztéssel is jár).

  A készülék működésbe helyezése előtt figyelmesen tanulmányozza a kézikönyvet és kövesse a benne lévő utasításokat!

  A kézikönyvben lévő javaslatok és utasítások a termék standard (szabványos, ill. szokványos) használatára vonatkoznak; olyan különleges helyzetek, működések

  vagy alkalmazások esetén melyek a kézikönyvben nincsenek ismertetve, forduljon a szerviz szolgálatunkhoz.

  Abban az esetben, ha műszaki segítségre, vagy pótalkatrészekre lenne szüksége, kérjük adja meg a készülék adattábláján lévő modellszámot és a gyártási számot.

  Szerviz szolgálatunk az Ön rendelkezésére áll minden igény tekintetében.

  A termék átvételekor azonnal ellenőrizze, hogy az nem szenvedett-e károsodást a szállítás folyamán. Amennyiben rendellenességet állapít meg, haladéktalanul (...de nem később mint az átvételt követő 5 napon belül) közölje az értékesítőnk felé.

   

  Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő információkat a gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A kézikönyvben lévő utasításokkal kapcsolatos esetleges károk nem lesznek figyelembe véve mivel az utasítások csak javaslati értékkel bírnak. Mindazonáltal emlékeztetjük Önt arra, hogy az általunk leírt utasítások figyelembevételének elmulasztása személyi és tárgyi károkat okozhat.

  Fentiek mellett érvényes a helyi utasítások/érvényes törvény-előírások betartásának szükségessége.  FIGYELEMFELHÍVÁSOK

  A DRYTEC 1 elektromos panelt kizárólag a rendeltetése szerinti célra és az annak megfelelő működési módhoz szabad használni. Minden más jellegű használat nem megfelelőnek és veszélyesnek számít!

  Ha tűzesetet észlel az installációs helyen vagy annak közelében, kerülje a vízsugárral való oltást, helyette használjon megfelelő oltóeszközöket (poroltó, habbal oltó, CO2 oltókészülék)

  A készüléket hőforrásoktól távol, száraz, védett helyen installálja, ahol betartható a védelmi fokozata (IP).

  Javasolt olyan biztonsági berendezés kiépítése mely védi a készülék tápáramkörét és megfelel az érvényes elektromos szabványoknak.

  Bármilyen karbantartási vagy tisztítás műveletet végez, előzetesen áramtalanítsa a készüléket és tegye lehetetlenné a véletlenszerű áram alá helyezést!

  TILOS az elektromos panel részeit kiszerelni az ELENTEC (gyártó) hivatalos engedélye nélkül: bármilyen illetéktelen beavatkozás vagy nem engedélyezett módosítás garanciavesztéssel jár!  A DRYTEC 1 minden installációs és karbantartási műveletét képzett szakember végezze, aki ismeri az érvényes biztonsági előírásokat !

  Ajánlott a készüléket hatásos védőföldeléshez bekötni !

  Miután elvégezte a készülék elektromos bekötését, ellenőrizze a beállításait mivel a szivattyú automatikusan beindulhat!

  A gyártó Elentec NEM felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  - Helytelen installáció;

  - Ha a készüléket olyan személy használja aki nem lett kioktatva a helyes

  használatra;

  - Súlyos hiányosságok a tervezett karbantartás terén;

  - Nem eredeti vagy a modellhez nem megfelelő pótalkatrészek használata;

  - Nem engedélyezett módosítások vagy beavatkozások;

  - Az utasítások részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyása.  A KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

  Tápfeszültség 1 ~ 50/60Hz 230V±15% (DRYTEC 1 -Mono);

  Tápfeszültség 3 ~ 50/60Hz 400V±15% (DRYTEC 1 -Tri);

  Normál esetben nyitott C/I1 bemenet az indítási parancshoz;

  Nyomógombok a működéshez és a programozáshoz;

  AUTOMATIKUS-0-MANUÁLIS üzemmód nyomógombjai (utóbbi egyszeri

  megnyomása nem eredményez folyamatos működést)

  Kijelző a Volt, Amper, motor cos  és alarmok számára;

  Működésben lévő motort jelző zöld led;

  Beállítható elektronikus ellenőrzés a motor túlterhelésének megelőzésére;

  Motorvezérlés 2 fázison

  Elektronikus védelem a motor túlterhelési max. áramerőssége ellen (beállítható);

  Védelem a hibás fázis sorrend vagy fáziskimaradás ellen;

  Védelem a minimális/maximális tápfeszültség tekintetében (beállítható);

  Szárazfutás (szívóágbeli vízhiány) elleni védelem (beállítható cos  -vel)

  Automatikus működés visszaállítás (reszet) a szárazfutás miatti beavatkozást

  követően, egymástól független, programozható, 4 féle idővel 0-240 perc (lehet

  ciklikus is)

  Kiegészítő védelmek és biztosítékkal védett motor

  Alarm kimenet (NC - C - NA, reszisztív terhelés - 5A /250 V);

  NA= Normál esetben nyitott; NC= Normál esetben zárt

  Ajtózárral kombinált főkapcsoló

  A készülék elő van készítve motorindító kondenzátor alkalmazásához (nem

  tartozék)

  A készülékszekrény anyaga ABS (Akrilnitril-Butadén-Sztirol, ütésálló műanyag) védelmi

  fokozata IP55;

  Környezeti hőmérséklet: -5/40C;

  Relatív páratartalom : 50% 40C-on (nem kondenzálódott pára)
  INSTALLÁCIÓ

  Ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség nagysága megegyező-e a készülék adattábláján, valamint a csatlakoztatott motor adattábláján feltüntetett értékkel, majd mielőtt bármilyen más bekötést végezne, végezze el a védőföldelő hálózathoz történő bekötést.

  DRYTEC 1 Mono ► 1~230V ± 15% 50/60Hz

  DRYTEC 1 Tri ► 3~400V ± 15% 50/60Hz

  A hálózati tápfeszültség vonalát egy megfelelően megválasztott differenciál mágneskapcsolóval (életvédelmi relé) kell védeni!

  Az elektromos kábelek bekötésénél megfelelő méretű csavarhúzót használjon, ami a sorkapcsok rögzítőcsavarjait nem sérti meg. Különös figyelemmel járjon el, ha elektromos indítóberendezést használ.

  A DRYTEC 1 készülék a dobozának sarkaiban lévő furatokon keresztül (vagy kengyelek segítségével, ha ezek rendelkezésre állnak) tiplikkel és csavarokkal falra szerelendő.

  Olyan helyen végezze el a készülék installációját, mely megfelel a védelmi fokozatának (IP) és a lehető legnagyobb mértékben maradjon ép állapotban a burkolat amikor kábelszorítóknak alakít ki furatot.

  Kerülje el az olyan többpólusú kábelek alkalmazását melyeknél induktív terheléshez vagy teljesítmény áramkörhöz bekötött kábelvezeték vagy szondák és/vagy digitális bemenetek jeleinek vezetékei vannak.

  A lehető legnagyobb mértékben legyenek rövidek a bekötési kábelek és el kell kerülni a kábel spirál formára való tekeredését ami káros induktív hatással lehet az elektronikára.

  Valamennyi alkalmazott kábel keresztmetszete legyen megfelelően megválasztva az elektromos terheléshez képest.  A KÉSZÜLÉK KEZELŐ-ELLENŐRZŐ FELÜLETE

   

  Világító jelzések és kapcsolóelemek

  A DRYTEC 1 elektromos vezérlőpanel 1 db. motor beállítható védelmére lett tervezve a "COS-FI" teljesítmény faktor nagysága alapján történő szárazfutás elleni védelemmel ("fi" = az áramerősség és feszültség közötti fáziseltolódás szöge) külső vezérlőelemek (úszókapcsoló vagy presszosztát) szükségessége nélkül .

  Megjegyzés: A terhelés aktiválása és inaktiválása a normál esetben nyitott C/I1 érintkező záródása/nyitása által történik. Ha nem használunk egyetlen úszókapcsolót, vagy nyomáskapcsolót sem, akkor a C/I1 bemenetet át kell hidalni (rövidre kell zárni).  A világító jelzések és kapcsolóelemek ismertetése:

  Display az adatok kijelzéséhez és a programozáshoz

  Zöld led a működésben lévő szivattyú jelzésére

  SETUP (vagy multifunkciós) gomb

  "Fel" gomb

  "Le" gomb

  "OK" gomb

   

  A FUNKCIÓK ÉS AZ ADATBEÁLLÍTÁSOK ISMERTETÉSE

   

  Fő kijelzések

  A DRYTEC 1 bekapcsolásakor a display-n megjelenő kijelzések sorrendben a következők:

   

   

  A bekapcsolási fázist követően megjelenik az alábbi fő kijelzés:

   

  Ez a kijelzés megjeleníti a a DRYTEC által érzékelt pillanatnyi elektromos jellemzőket:

   

  230 V = Az érzékelt tápfeszültség;

  0,0 A = A csatlakoztatott terhelés által elnyelt áramerősség;

  1,0  = A csatlakoztatott terhelés teljesítmény faktora (cos-fi);

  MAN (*) = A készülék manuális módban van;

  AUT (*) = A készülék automatikus módban van.  A terhelés (motor) aktiválása manuális módban

  Bekapcsoláskor a készülék mindig automatikus módban indul amit a kijelzőn az AUT felirat melletti csillag (*) megjelenése jelez.

  A működési mód úgy váltható át, hogy megnyomjuk a "FEL" nyilat, ekkor áttérünk a MANUÁLIS módra, vagy a "LE" nyilat az AUTOMATIKUS mód érdekében.

  Ha tehát a MANUÁLIS módra kívánunk áttérni, meg kell nyomni a "FEL" nyilat (ekkor a kijelzőn a MAN felirat mellett megjelenik a csillag jel (*), majd ezt követően tartsa benyomva az "OK" gombot.

  A kijelzőn pillanatról pillanatra kijelzésre kerül a motor által elnyelt áramerősség és a cos-fi valamint kigyullad a működésben lévő elektromos szivattyút jelző zöld led.

  Az OK gomb felengedésekor a motor leáll.

  Megjegyzés:

  Manuális módban aktiváljuk a bekötött terhelést (motort) és kiiktatásra kerül minden alarm jelzés, de működési rendellenesség esetén a kijelző villog és a "LE" gombot megnyomva kijelzésre kerül a rendellenesség leírása.

   

  Az Automatikus mód felhasználó által végezhető beállításai

  A felhasználó által végezhető beállításokhoz úgy juthat el, hogy megnyomja a SETUP nyomógombot és benyomva tartja mindaddig, amíg meg nem jelenik az első paraméterezési kijelzés (cos-fi minimum).

   

  Gyakorlati példák:

  1= Szárazfutás elleni védelem a motor

  cos-fi értéke alapján (tehát NEM

  szintszondás)

  2= ON-OFF presszosztát

  3= ON-OFF úszókapcsoló (lásd az alsó

  ábrán)

  Cos-fi minimum

  A következő kijelzésre való áttérés érdekében használja az OK gombot.

  A következő kijelzéshez történő átlépés érdekében nyomja meg az OK gombot.

  A menübe belépve az első kijelzés segítségével módosítható a cos-fi (teljesítmény faktor) azon értéke mely alatt a motor kikapcsol szárazfutás miatt (az érték változtatása érdekében használja a nyíl gombokat)  EGY PÉLDA:

  Lépjen be a manuális működési módba és működtesse a szivattyút szárazon (víz nélkül). Olvassa le a mért cos-fi értéket (pl. 0,65) és ezt az értéket kb. 0,05-el megnövelve adja be az új cos-fi értéket.

  A következő kijelzéshez történő átlépés érdekében nyomja meg az OK gombot

   

  Maximális áramerősség

  A második kijelzés lehetővé teszi a motor által elnyelt maximális áremerősség módosítását. Ezen érték fölött a motor kikapcsolásra kerül túláram miatt (az érték módosítása érdekében használja a nyíl gombokat)

   

  EGY PÉLDA:

  Lépjen be a manuális működési módba és terhelt motor mellett olvassa le az áramerősség értékét. (például 6.0 Amper). Hasonlítsa össze ezt az értéket a motor adattábláján feltüntetett értékkel.

  Az előzőleg leolvasott értéket 10-15%-al megnövelve adja be a maximális áramerősség értéket.  A működés visszaállítása

  A szárazfutás (cos-fi) miatti alarm állapot miatt a készülék automatikusan működés visszaállítási kisérleteket végez. Ezeknek a visszaállítási kisérleteknek a percben mért ideje programozható és lehetséges őket ciklikussá tenni.

  (Ripristino = Visszaállítás)

  A második kijelzés lehetővé teszi a motor által elnyelt maximális áremerősség módosítását. Ezen érték fölött a motor kikapcsolásra kerül túláram miatt (az érték módosítása érdekében használja a nyíl gombokat)

  EGY PÉLDA:

  Lépjen be a manuális működési módba és terhelt motor mellett olvassa le az áramerősség értékét. (például 6.0 Amper). Hasonlítsa össze ezt az értéket a motor adattábláján feltüntetett értékkel.

  Az előzőleg leolvasott értéket 10-15%-al megnövelve adja be a maximális áramerősség értéket.

  Négyféle időtartam állítható be melynek eltelte után a rendszer automatikusan újra aktiválódik.

  Default (gyári) beállításként a következő négyféle időtartam van programozva:

  Az első működés-visszaállítási kisérlet a szárazfutási alarm jelzése után 5 percre következik be.

  A második visszaállítási kisérlet 10 perc múlva történik.

  A harmadik visszaállítási kisérlet 20 perc múlva történik.

  A negyedik visszaállítási kisérlet 30 perc múlva történik.

   

  Ripristino = Visszaállítás  Megjegyzés: A működés-visszaállítási kijelzéseknél használja a nyíl nyomógombokat, ha módosítani kívánja az idő-értéket vagy nyomja meg az OK gombot, ha át kíván térni a következő kijelzésre.

  Miután befejeződött az idők programozása az OK gombot megnyomva átlépünk a következő kijelzésre mely lehetővé teszi a visszaállítási ciklus beállítását (ha ciklikusságot szeretnénk a működés visszaállítás terén).

   

  Nulla (0) értéket beállítva a negyedik visszaállítási kisérlet után leállnak a további kisérletek, míg 1-et (egyet) beállítva a negyedik kisérlet befejeződése után újraindul a visszaállítási kisérletek ciklusa az első beállított idővel kezdve.

   

  A készüléknél kiépített szárazfutás elleni védelem a beállított idők szerint aktiválja az újraindítási kisérleteket és reszeteli az újraindítási ciklust amint a rendszer 10 másodpercet meghaladó ideig vizet észlel a rendszerben.

  A menüből való kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

  ALARMOK

   

  Szárazfutás miatti motor alarm

   

  Az érzékelt cos-fi értéke kisebb, mint a beállított érték; a készülék leállítja a hozzá bekötött szivattyút.

  A display villog és aktiválódik a gyűjtő jellegű alarm kimenet (tiszta, azaz normál esetben feszültségmentes NC-C-NA érintkezők).

  A rendszer a programozás folyamán beállított időtartamok letelte után automatikusan újraindul, vagy manuálisan újraindítható az OK gomb segítségével.  Alarm! A motor védelem alatt van

   

  A terhelés (motor) által fogyasztott áram magasabb, mint a beállított érték; a készülék leállítja a hozzá bekötött szivattyút. A display villog és aktiválódik a gyűjtő jellegű alarm kimenet (Tiszta, azaz normál esetben feszültségmentes NC-C-NA érintkezők).

  A rendszer manuálisan reszetelhető az OK gombot megnyomva (visszaáll a normál működés).

   

  (Alarm! Túl alacsony feszültség)

   

  Az érzékelt hálózati feszültség túl alacsony ; (a szivattyúk leállnak). A display villog és aktiválódik a gyűjtő jellegű alarm kimenet (Tiszta, azaz normál esetben feszültségmentes NC-C-NA érintkezők).A rendszer 60 másodpercenként automatikus működés visszaállítási kisérleteket végez, vagy manuálisan reszetelhető az OK gombot megnyomva (visszaáll a normál működés).  Alarm! Túl magas feszültség

   

  Az érzékelt hálózati feszültség túl magas ; (a szivattyúk leállnak). A display villog és aktiválódik a gyűjtő jellegű alarm kimenet (Tiszta, azaz normál esetben feszültségmentes NC-C-NA érintkezők).A rendszer 60 másodpercenként automatikus működés visszaállítási kisérleteket végez, vagy manuálisan reszetelhető az OK gombot megnyomva (visszaáll a normál működés).  Alarm! Fázis kimaradás vagy sorrend hiba

   

  Az érzékelt fázis sorrend nem megfelelő vagy hiányzik egy vagy két fázis. A display villog és aktiválódik a gyűjtő jellegű alarm kimenet (Tiszta, azaz normál esetben feszültségmentes NC-C-NA érintkezők).Manuálisan kapcsolja ki és be a készüléket (bekapcsolás előtt áramtalanítson és végezze el a helyes sorrendű fázisbekötést): ekkor a rendszer automatikusan reszetelődik , azaz visszaáll a normál működés.
  AZ ASSZISZTENCIA MENÜ PARAMÉTEREI

  Ebbe a menübe úgy léphetünk be, ha egyidőben megnyomjuk a SETUP, és az OK gombokat a készülék bekapcsolása folyamán.

  Ebben a menüben lehet elvégezni a kezelési nyelv módosítását, a minimális és maximális feszültség nagyságának módosítását, mely utóbbiak default (gyári) értékekként vannak programozva (csak szükség esetén módosítson).

  Megjegyzés: A működési határértékeknek a default paramétereken túli módosítása azonnali garanciavesztéssel jár!

  Nyomja meg az OK gombot a következő kijelzéshez való áttérés érdekében.  MINIMÁLIS FESZÜLTSÉG

  Egyfázisú feszültség 230V névleges érték -15%

  Háromfázisú feszültség 400V névleges érték -15%

  195V

  340V

  MAXIMÁLIS FESZÜLTSÉG

  Egyfázisú feszültség 230V névleges érték +15%

  Háromfázisú feszültség 400V névleges érték +15%

  264V

  460V

  COS FI (igen azaz "S" vagy nem, azaz "N") ALARM KIMENET

  Ez a paraméter lehetővé teszi, hogy engedélyezzük, vagy letiltsuk a szárazfutás miatti riasztást (alarmot).

  S

   

  Megjegyzés: Minden kijelzésnél használja a "LE" és a "FEL" nyilakat , ha módosítani kívánja a beállított értéket és nyomja az OK gombot, ha át kíván térni a következő kijelzésre.

  A menüből való kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

   

   

  Műszaki adatok

  Cikkszám:

  CK-2377

  Feszültség:

  230V

  Névleges áramfelvétel:

  16 A

  Teljesítmény:

  0,37-2,2 KW

  Gyártó:

  Pedrollo

  Termék súlya:

  2.5kg

  Garancia:

  2 év


  Készlet információ:

  RAKTÁRON!

  A termékhez erre is szüksége lehet!
  A(z) Pedrollo Drytek-Monohoz munkatársunk az alábbi termékek megvásárlását is javasolja:
  Nem biztos benne, hogy szükséges-e Önnek egy adott kiegészítő? Hívjon minket, és munkatársunk azonnal segít Önnek!
  "Nem csak értékesítünk, gondoskodunk is!"

  Szaktanácsadás +36 1 899-8374

  Kapcsolat
  szivattyu-shop.hu ügyfélszolgálat:

  Telefon: +36-1-899-8374
  e-mail: szivattyu@szivattyu-shop.hu

  szivattyu-shop.hu üzlet
  1032 Budapest, Bécsi út 227.

  Nyitva tartás:
  Hétfő-Péntek: 8:00-16:00
  Szombat, Vasárnap: zárva

  Üzemeltető: rauker szivattyú kft.

  Az oldalon található árak csak internetes, a webshopban leadott rendelések esetén érvényes!

  A terméket sikeresen hozzáadtuk a kosárhoz!